Skip to main content

Norwegian Urban Air Mobility

Header photo: Airbus

NUAM – Kongsberg Nasjonal motor for innovasjon

Kongsberg kommune og Universitetet i Sørøst-Norge har startet et nasjonalt prosjekt «Norwegian Urban Air Mobility» som skal fremme et større engasjement i UAM-utviklingen for norsk industri og teknologimiljøer.

NUAM prosjektet er basert på en nært samarbeid med Oslo kommune og Oslo sin samarbeidsavtale med Toulouse (MOU).

Prosjektet skal fremme et tredobbelt bysamarbeid mellom Kongsberg-Oslo og Toulouse – med fokus på hverandres behov og styrke innen ny transportteknologi og dens betydning for byer og byregioner.

Utvikling av verdikjeden for den praktiske bruk av UAM innen kritiske samfunns-tjenester som beredskap, kontroll, overvåking og generell transport av passasjerer og gods.

Prosjektets delmål

  • Etablere et norsk samarbeid opp imot UAM-Toulouse/The Vilagil Project
  • Fremme konkrete pilotprosjekter mellom bedrifter, organisasjoner og FOU-aktører
  • Etablere et samarbeid som gir posisjon for finansiering av nasjonale og internasjonale prosjekter for skalering av forretningsområder
  • Etablere en koblingsarena mellom myndigheter, teknologiselskaper, tjenesteleverandører og FOU-aktører