Skip to main content

Åpent webinar 9. juni 2021 kl 13:00

Utviklingen innen bruk av droner til å løse tekniske, transport og andre samfunnsmessige kritiske oppgaver skjer med rasende fart. Både luftfartsmyndigheter og produsenter utvikler stadig nye løsninger for å regulere og støtte bruken av droner slik at de kan operere autonomt med like høye krav til sikkerhet som vi finner i øvrig luftfart i dag. Ved å innføre selvstyrte luftfartøyer for trafikk i lavt luftrom, vil vi være i stand til i fremtiden å løse langt flere oppgaver på en mer fleksibel måte.

Vi har i dette webinaret samlet en knippe eksperter innen forskjellige områder som dekker fremtidige brukerbehov, samt utvikling av nye løsninger for kontroll, overvåkning og sikkerhet. Norge har en enestående spisskompetanse til å delta i UAM-utviklingen.

Program:

 1. Velkommen
  David Olaussen, NUAM
 2. SESAR AURA – A collaborative concept for the interaction of manned and unmanned airspace users
  Markus Brachner, Research Scientist, SINTEF Digital
  Every major city has one or more airports in its vicinity that establish restrictions on access to their airspace. These limitations may affect the neighbouring city’s airspace, which has knock-on effects for the development of urban air mobility. The project AURA, funded by the SESAR Joint Undertaking under the EU Horizon 2020 programme, with a consortium composed of air navigation service providers, technology suppliers, and leading research organizations from all over Europe addresses this interaction between ATM and UTM, working on the definition of a collaborative ATM-UTM Concept of Operations that go beyond the existing concepts developed for U-space. The talk will give an overview over the project, and provide a preview, how future U-Space users may interact with manned aviation.
  Presentasjon:  SESAR AURA – A collaborative concept for the interaction of manned and unmanned airspace users
 3. Dronelogistikk i Norge – Hva skal til for å lykkes?
  Anders Martinsen, CEO UAS Norway
 4. FUTURE MOBILITY 
  Luke Jenkinson, Managing Partner Elire MG
  Elire MG have positioned to commercialise the world’s next innovative future mobility solutions. We are dedicated to a sustainable future.
  Presentasjon: Elire_slide deck_NUAM
 5. Drones in healthcare – the SKY is NOT the limit!
  Karl Arne Johannessen, Dr. med. Dr. philos, Oslo Universitetssykehus
 6. Autonome løsninger innen varetransport
  Svein Sollie og Kai Just Olsen, ASKO
  Hvordan kan autonome løsninger benyttes i transport av varer for ASKO.
  En presentasjon av ASKO sitt null-utslippsprosjekt ved bruk av batteridrevne autonome sjødroner og terminaltraktorer.
  Presentasjon: ASKO- veien mot nullutslipp i 2026_SS_KJO 09.06.21
 7. Oppsummering og avslutning
  David Olaussen og Einar Sørensen, NUAM


NB: Opptak og presentasjoner er beskyttet i henhold til lov om opphavsrettigheter og kan ikke publiseres av andre uten samtykke fra NUAM og/eller medvirkende.

 • SESAR AURA – A collaborative concept for the interaction of manned and unmanned airspace users
  Markus Brachner,
  Research Scientist,
  SINTEF Digital

 • Dronelogistikk i Norge – Hva skal til for å lykkes?
  Anders Martinsen,
  CEO UAS Norway

 • FUTURE MOBILITY 
  Luke Jenkinson,
  Managing Partner Elire MG

 • Drones in healthcare – the SKY is NOT the limit!
  Karl Arne Johannessen,
  Dr. med. Dr. philos,
  Oslo Universitetssykehus

 • Autonome løsninger innen varetransport
  Svein Sollie og Kai Just Olsen, ASKO