Skip to main content

Denne forskriften er erstattet av et felleseuropeisk droneregelverk fra 1. januar 2021.
Alle RPAS-operatører kan fly etter operasjonsmanualen sin til og med 31. desember 2021. Det er det gamle regelverket som gjelder når man flyr. RO-operatører må registrere seg i løpet av første halvår 2021 på flydrone.no (før den nye basisforordningen vedtas).

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/regelverk/kommende-endringer/2020/forskrift-om-luftfart-med-droner-i-apen-og-i-spesifikk-kategori/


Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. (droneforskriften)

Luftfartsoperasjoner med droner reguleres av forskrift 30. november 2015 nr. 1404 om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016 og inneholder flysikkerhetsreglene for luftfart med ubemannet luftfartøy.

Forskriften gjenspeiler hovedskillet mellom modellflygning og droneoperasjoner ved å ha et eget sett enkle regler for modellflygning. Reglene for droneoperasjoner er delt inn i tre kategorier: RO1, RO2 og RO3, hvorav RO1 utgjør de vanligste og minst kompliserte droneoperasjonene, mens RO3 utgjør de mest krevende operasjonene. For RO1-operatører gjelder det krav om registrering, mens RO2- og RO3-operatører må ha operatørgodkjenning fra Luftfartstilsynet.

Forskriften stiller både krav til den som utfører flygningen og hvordan selve flygningen skal utføres, herunder krav til sikkerhetsavstander og områder det ikke kan flys innenfor. Et hovedhensyn bak forskriften er at det er dronevirksomheten som skal tilpasses den etablerte luftfarten, og ikke motsatt. Utgangspunktet er at luftfartsvirksomhet med droner skal oppfylle de ordinære sikkerhetskravene i luftfarten.