Skip to main content

Regjeringen vil:

  • Være en aktiv pådriver for at Geo-fencing–teknologi tas i bruk så raskt som mulig innenfor rammen av det felleseuropeiske samarbeidet.
  • Legge til rette for å utvikle og ta i bruk løsninger for lufttrafikkstyring av dronetrafikk og kommunikasjon med operatører, med mål om på sikt å få til full integrering av droner og annen lufttrafikk. Disse aktivitetene vil skje innenfor rammen av det felleseuropeiske samarbeidet.
  • Foreta en gjennomgang av luftfartsregelverk og praksis for hvor det skal være lov å fly droner.