Skip to main content

Image by Joshua Miranda from Pixabay 

ATCAir Traffic Control – Trafikkstyring av luftfartøyer
ATMAir Traffic Management – Lufttrafikkstyring
BLOS/
BVLOS
Beyond visual line of sight; flygning med luftfartøy som ikke har fører om bord utenfor synsrekkevidde for pilot, fartøysjef eller observatør. BVLOS brukes også ofte som forkortelse
EASAEuropean Aviation Safety Agency
EVLOSExtended visual line of sight; flygning med luftfartøy som ikke har fører om bord utenfor pilot eller fartøysjefs synsrekkevidde, der visuell kontroll opprettholdes ved bruk av observatør
ICAOInternational Civil Aviation Organization
JARUSJoint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems
NUAMNorwegian Urban Air Mobility
ROxRPAS-Operatør kategorier 1 til 3.
RPASRemotely piloted aircraft systems
SESARSingle European Sky ATM Research
TCASTraffic Collision Avoidance System
UAMUrban Air Mobility
UASUnmanned Aircraft System
UAVUnmanned Aircraft Vehicle
UTMUnmanned Traffic Management
VLOSVisual line of sight; flygning med luftfartøy som ikke har fører om bord som kan gjennomføres slik at luftfartøyet hele tiden kan observeres uten hjelpemidler som kikkert, kamera, eller andre hjelpemidler, unntatt vanlige briller