Skip to main content

Prosjektet har med deltagere fra flere forskjellige organisasjoner og klynger som alle har interesse i utviklingen nye transportformer basert på droner i urbane strøk. Styringsgruppen består av representanter fra følgende organisasjoner og institusjoner:

 • Universitetet i Sørøst-Norge
  Olaf Hallan Graven, Professor i Computer Science, Instituttet for Realfag og Industrisystemer
 • Avinor Flysikring
  Axel Knutsen, Visepresident UTM
 • SAMS Norway
  Torun Degnes, Daglig leder
 • Norway Health Tech
  Odd Arild Lehne, Rådgiver Innovasjonsprosjekter
 • ITS Norway
  Trond Hovland, Adm. dir.
 • Kongsberg kommune
  Ingar Vaskinn, Næringssjef
 • Oslo kommune
  Morten Fraas, Seniorrådgiver i Avd. for Næringsutvikling

Det avholdes regelmessige møter med styringsgruppen hvor prosjektet presenterer status og videre løp fremover.