Skip to main content
  • Kunnskapsbasert næringsliv innen digitalisering, materialteknologi, produksjon og plan/ledelse av store infrastrukturprogrammer
  • Utdannings- , forsknings- og utviklings-organisasjoner som jobber med integrert mobilitet
  • Offentlige aktører som Avinor, Luftfartstilsynet, offentlige etater som sykehus, ambulanse-tjenesten, beredskapsorganisasjoner, UAS Norway og kommunene med ansvar for blant annet utvikling av trafikk og byplanlegging der UAM bør inngå