Skip to main content
Hyundai UAM Overview Mobility Hub

Hensikten er gjennom et nasjonalt og internasjonalt samarbeid å realisere nye arbeidsplasser i Kongsberg, Viken og Norge. Internasjonalt ses automatisert person- og varetransport som ett av de store nye fremvoksende markedene. Attraktive byer og steder for fremtiden må utvikle seg i en bærekraftig retning tuftet på FNs 17 bærekraftsmål. Å fremme norsk næringsliv som kan bidra til bærekraftige løsninger innen transport både innen teknologier og tjenester er et mål. I Kongsberg, Viken og Oslo er det etablert virksomheter og kunnskapsmiljø som satser innen disse områdene. Ambisjonen er å benytte det etablerte trekantsamarbeidet
Kongsberg-Oslo-Toulouse til å realisere en slik utvikling. Teknologibyen Kongsberg får her en rolle som hovedstadens teknologiindustri ressurs og en nasjonal koordinator rolle. Kongsberg som teknologiby har allerede en nasjonal rolle, der selskapene i Kongsberg bidrar til sysselsetting og vekst i virksomheter i hele landet. Både gjennom egne distribuerte selskaper og gjennom kjøp av produkter og tjenester fra norske leverandører. Testarena Kongsberg City&Lab er etablert som en nasjonal arena for autonome transporter på veg, og har aktiviteter sammen med offentlige og private aktører i hele Norge.

Formålet med UAM-prosjektet er å bidra til økt sysselsetting og vekst for kunnskapsbasert næringsliv, teknologibedrifter, tjenesteytere og organisasjoner, som arbeider med automatisert transport og luftfart.
UAM-prosjektet skal styrke norsk kunnskapsbasert næringslivs plass i de nasjonale programmer – og bidra til å fremme norsk teknologi og relevante tjenester i «Integrated Mobility» for fremtidens transport nasjonalt og internasjonalt.

UAM-prosjektet skal være en sentral møteplass for alle som er opptatt av «integrated mobility», utvikling, nasjonalt og internasjonalt.

Oslo kommune har en MOU med Toulouse. Gjennom denne avtalen er Kongsberg kommune koblet med Toulouse og Toulouse Metropole. Toulouse har fått status som en arena for testing og utvikling av fremtidens mobilitet. Hensikten er å løse trafikkpresset på byområder og å avkarbonisere og
redusere uheldige sammfunnspåvirkninger fra transport. Kongsberg har etablert en testarena (City&Lab) for automatisert bærekraftig transport, der det er et forretningsmessig samarbeid mellom Kongsbergselskapet Applied Autonomy og Toulouse selskapet EasyMile. Testarena Kongsberg City&Lab har sammenfallende ambisjoner med Toulouse og The Vilagil Project.