Skip to main content

Photo: Hyundai

Dette forprosjektet ønsker arrangere en serie webinarer om temaet UAM. Det første webinaret ble avviklet i form av et åpent diskusjonsmøte den 11. februar 2021 med stor deltagelse fra industri, FOU-institusjoner, offentlige institusjoner og andre. Dette webinaret handlet i stor grad om hvordan tilrettelegge luftrommet for kommersielle transportoppgaver basert på føreløse (autonome) luftfartøyer og mulighetene for å teste ut slike løsninger.

Lenker til ytterligere informasjon om avholdte og planlagte webinarer:

Webinar #1: Selvstyrt Luftfart kommer – nå bygges “luftens motorveier”

Webinar #2: De viktigste teknologiske krav for trygg og sikker bruk av droner innen UAM

Webinar #3: Urban Air Mobility – en ny kostnadseffektiv og klimanøytral luftfart