Skip to main content

Framdriftsplan


  • Prosjektoppstart: Uke 34/35/2020
  • Prosjektmøter: PM1(nov), PM2(des), PM3(jan), PM4(feb), PM5(apr) og PM6(mai) ved behov
  • Workshop/Webinar: WS1(feb), WS2(apr) og WS3(mai)
  • Møte med Toulouse mai/juni 2021
  • Seminar i forbindelse med prosjektavslutning, juni eller august 2021.

Prosjektet vil tilpasse tidsplanen og gjennomføring til enhver tid gjeldende nasjonale Covid-19 restriksjoner.

Image left by Gerd Altmann from Pixabay
image over by Airbus