Skip to main content

Bilde over: Hyundai Future Mobility Vision UAM PVB HUB

Airbus CityAirbus

UAM står for Urban Air Mobility, i utgangspunkt et transportsystem for forflytning av mennesker og last i byer og tettbebygde strøk utviklet for å løse de trafikkbegrensninger som i dag finnes i det tradisjonelle veinettet.

Konseptet om urban lufttrafikk er allerede implementert i noen av verdens største byer, vanligvis som bemannede helikopter-flyvninger. Disse er som oftest forbundet med høye transportkostnader, mye støy og er sterkt forurensende. Et fremtidig UAM-konsept må være basert klimanøytral og ikke-forurensende framdrift og operere innenfor akseptable grenser for støy og være tilgjengelig for byens innbyggere.

De fleste av dagens aktuelle løsninger er av typen VTOL (Vertical Take-Off and Landing) og er i hovedsak basert på flere elektrisk-drevne rotorer for å redusere støy og bedre sikkerheten. Vi ser for oss at de i fremtiden også blir autonome fartøyer, det vil si at de flyr passasjerer og last uten at det finnes en pilot ombord eller på bakken som styrer fartøyene. For å få til dette så må vi utvikle ny teknologi og definere nye forskrifter og lover som kan sikre at transporten kan foregå med den største grad av sikkerhet, tilsvarende den sikkerhet som vi i dag finner innen sivil luftfart. I tillegg må det etableres nødvendig infrastruktur som tilrettelegger for UAM og det må utvikles styrings- og planleggingssystemer for flåter av fartøyer.