Skip to main content

Punktene under er hentet fra Regjeringens Droneprogram 2018


Single European Sky (SES)

Lovgivningspakken om Single European Sky ble vedtatt i EU i 2004. Den har lagt grunnlaget for en rekke forbedringer i norsk og europeisk luftfart gjennom harmonisering av sikkerhetskrav og tekniske standarder.

Overordnede mål for Single European Sky-lovgivningen er:

  • Øke sikkerhetsnivået vesentlig
  • Halvere kostnadene for flysikringstjenestene
  • Redusere miljøbelastningene
  • Doble trafikkavviklingskapasiteten/redusere forsinkelser


SESAR – Single European Sky ATM Research

SESAR koordinerer og organiserer all forskning og utvikling i EU knyttet til lufttrafikkstyring. Organisasjonen består i dag av omkring 3000 forskere og andre eksperter i og utenfor EU.
SESARs forskningsprogram har som målsetning å levere sikre, funksjonelle og teknologiske løsninger for luftfarten. I samarbeid med dronebransjen har SESAR utformet en visjon for droneoperasjoner i fremtiden kalt U-Space. Med U-Space søker forskerne å muliggjøre komplekse droneoperasjoner i byer og urbane strøk gjennom høy grad av automatisering og sikker teknologi.
(Foto: Volocopter)


U-Space

U-Space er et sett med tjenester og tekniske systemer laget for å støtte sikker og effektiv integrering av droner i luftrommet. Tjenestene er avhengige av digitalisering og automatisering av funksjoner, både i luftbårne og bakkebaserte elementer. U-Space skaper et rammeverk for å støtte droneoperasjoner ved å integrere droner og bemannet lufttrafikk i samme luftrom, samt ved å skape et grensesnitt mellom dronetrafikk, lufttrafikktjenesten og relevante myndigheter. U-Space er ikke begrenset til luftrom i lave høyder, men det er forventet at hoveddelen av trafikk vil finne sted i luftrom opptil 120 meter.

Det er SESAR som har laget skissen til U-Space. Konseptet muliggjør komplekse drone-operasjoner med høy grad av automatisering i alle typer driftsmiljøer, spesielt i urbane strøk. Når U-Space er fullt ut integrert vil et bredt spekter av droneoppdrag, som for øyeblikket er forbudt å gjennomføre, være mulig å utføre på grunn av et helautomatisert og robust økosystem for luftfartøy.

EU-kommisjonen, EASA, myndigheter i EU/EØS-landene og aktører innen dronebransjen diskuterer hvordan U-Space kan introduseres gradvis med sikte på en fullverdig implementering av konseptet innen 2030.


Geo-fencing

Geo-fencing består av geografiske grenseverdier som begrenser hvor en drone kan fly – både i horisontal- og vertikalplanet. Geo-fencing kan brukes til å holde droner innenfor eller utenfor et bestemt område, for eksempel ambassader, fengsler og offentlige bygg. Området kan være permanent eller midlertidig avgrenset.
Grenseverdiene er koblet til navigasjonssystemet dronen bruker slik at den ikke kan krysse definerte grenser under flyging. Geo-fencing anses som et egnet virkemiddel for å hindre droner adgang til områder det ikke er tillatt med flyging.