Skip to main content

Bilde: Image by Tim Hill from Pixabay 

Åpent diskusjonsmøte 11. februar 2021


Program:

  • Velkommen v/Jenny Simonsen ITS Norway
  • UAM – teknologi for spennende og viktige industriarbeidsplasser Ingar Vaskinn, Kongsberg kommune
  • Slik integrerer vi droner i luftrommet. Axel Knutsen Avinor
  • Hvordan ivareta flysikkerheten i en korridor for droner Mikael Rydberg Indra Navia
  • Arctic Drone labs – Finnish expertise Kimmo Paajanen, Artic Drone Labs Helsinki/Oulu
  • Nye bedrifter spesialisert på teknologisk utvikling for autonome løsninger Trond og Jenny ITS-Norway
  • Oslos plass i droneutviklingen Mobility Lab Oslo
  • Q&A og avslutt v Jenny Simonsen
Bilde Avinor

Webinaret samlet i alt over 100 deltakere fra norsk næringsliv, offentlige og private institusjoner, FOU-institusjoner og andre interessenter. Prosjektet merker daglig meget stor interesse rundt moderniseringen av luftfarten og bruk av droneteknologi for å løse fremtidens transport-utfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte.

Ingar Vaskinn, næringssjef i Kongsberg kommune åpnet webinaret med å presentere prosjektet og teknologibyen Kongsberg. Han framhevet Kongsberg som ledende teknologisenter i Norge med erfaring fra andre prosjekter innen autonomi. Han takket også Oslo kommune for tilliten og deres sterke ønske om å skape et godt samarbeidsklima for kompetanse- og næringsutvikling. Og selvsagt Viken fylkeskommune for deres økonomiske støtte til forprosjektet.

Bilde Kongsberg kommune

Bilde Avinor

Axel Knutsen, leder av droneprogrammet hos Avinor Flysikring ga oss en oppdatering på utviklingen av UTM (Unmanned Traffic Management) i Avinor. Det foregår for øyeblikket en innføring av et UTM-system som dekker Avinor sine kontrollerte lufthavner. I neste fase vil systemet også omfatte ukontrollert luftrom, byer, industriområder og vil tilpasses de til enhver tid gjeldene reguleringer og krav til ubemannet lufttrafikk. i tredje fase vil man ha et system som støtter full integrering i luftrommet.


Mikael Rydberg fra Indra Navia ga oss en innføring i hvordan Indra jobber i samarbeid med Avinor om å etablere luftkorridorer i sentral strøk av Østlandet som skal gjøre det mulig å operere ubemannede flyvninger over lengre strekninger. Indra ønsker å ta utgangspunkt i dagens ATM-løsninger for å bygge opp UTM som inkluderer planlegging, flyvning, trafikkovervåking, sikkerhetsnett og en økende grad av automasjon.

Bilde: Indra

Kimmo Paajanen fra Artic Drone Labs ga oss en presentasjon om aktivitetene rundt FUAVE Test Area i Finland. For øyeblikket har de 6 testområder, 2 urbane og 4 rurale. De urbane testområdene er i Oulu og i Helsinki-området.

Linnenmaa Campus area, Oulu (Photo Tuomo Hänninen)

Artic Drone Labs tilbyr tjenester innen konsulenter, tilgang til teknisk ekspertise og fasiliteter, proof of concept/lab testing, utvikling av prototyper og testing, demonstrasjoner og informasjon og nettverksbygging.

Bilde: Artic Drone Labs

Jenny Simonsen og Trond Hovland, begge fra ITS Norway holdt en diskusjonspresentasjom om metoder for utvikling av ny industri og hvordan etablere effektive landingsplasser/hubs og dronens plass i transportnettverket.

Gartner Group sine prognoser tilsier at det vil være en årlig vekstrate i levering av droner på 24% per år i perioden 2019 til 2029 som vil bidra til en vesentlig økning i produktiviteten. Antall installerte droner vil dermed øke fra dagens ca 1 million til 13 millioner over hele verden.

Trond og Jenny poengterer at dronens plass i et fremtidig transportnettverk er avhengig av en rekke faktorer slik som politisk vilje, brukeraksept, rammeverk, standardisering, data og teknologi.

Bilde: ITS Norway

Marie Lundstad, leder av MobilityLab ved StatrtupLab i Oslo ga oss en presentasjon om Mobility Lab i Oslo, et prosjekt eid av StartupLab og Transportøkonomisk Institutt med samarbeidspartnere fra UiO, Oslo Science City, Forskningsparken, Oslo kommune og Statens Vegvesen. Til sammen danner de en testarena hvor bedrifter kan få testet ut nye produkter, tjenester og forretningsmodeller samt ny teknologi, infrastruktur og offentlige tiltak.

Testarenaen ligger i Oslo sentrum og har tilgang til en unik mobilitetsmiks i norsk sammenheng. Den inneholder også et sterkt kunnskapsmiljø og ligger i et område i stor utvikling.

Testarenaen er åpen oppstartsselskaper, etablerte aktører og myndigheter og bistår med pilotering av ny teknologi, kjent teknologi på nye bruksområder, nye forretningsmodeller og nye reguleringer.


Opptak av hele programmet samt kopi av alle presentasjoner finner du på ITS Norway sine hjemmesider:
https://its-norway.no/arrangementer/selvstyrt-luftfart-kommer-na-bygges-luftens-motorveier/